Wynajem sprzętu

 

 

Warunki najmu:

 

Szanowni Państwo ! 
W celu usprawnienia współpracy, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami wynajmu. 

 

1. Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia, w którym należy określić przedmiot najmu, przewidywany

czas jego trwania oraz miejsce pracy urządzenia.

 

2. Dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Najmu (pierwsze wypożyczenie):

Firmy:

 

 wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

 zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

 upoważnienie do podpisywania dokumentów umowy

 

Osoby prywatne:

 dokumenty ze zdjęciem (np. dowód osobisty i prawo jazdy),
 potwierdzenie adresu zameldowania (np. rachunek za media lub usługi telekomunikacyjne).

 

3. Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu umowy najmu oraz wpłaceniu kaucji. Kaucje można wpłacać gotówką

lub przelewem na konto banku:. 69 1050 1214 1000 0090 9436 9569

 

4. Przekazanie sprzętu najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym.

 

5. Jeżeli Umowa Najmu nie stanowi inaczej, okresem rozliczeniowym jest doba, weekend lub tydzień. Cena najmu

uzależniona jest od czasu trwania najmu oraz ilości wynajmowanego sprzętu. 

Dla aktywnych najemców przewidujemy stałe rabaty!

 

6. Czas trwania umowy najmu liczony jest od dnia odbioru urządzenia przez najemcę do dnia jego zwrotu włącznie.

W przypadku zwrotu sprzętu do godz. 9:00, dzień zwrotu nie zostanie doliczony.

 

8. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu a ew. przedłużenie korzystania

z przedmiotu najmu musi się odbyć tylko za zgodą Wynajmującego.

 

9. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, oraz wyczyszczonym,

gotowym do dalszej eksploatacji lub ponieść ewentualne koszty czyszczenia w wysokości 100zł.

 

10. Koszt zniszczenia lub znacznego zużycia materiałów eksploatacyjnych ponosi Najemca.

 

11. Istnieje możliwość transportu urządzeń- za dodatkową opłatą 1,20zł/km.